Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου Green.BMP

Νοε 5, 2018 11:06

Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου Green.BMP

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5/10/2018 στην Πάτρα, η εναρκτήρια συνάντηση των φορέων στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος εκτίμησης του δυναμικού βιοχημικής παραγωγής μεθανίου (BMP) από διαφορετικές πηγές βιομάζας – Green.BMP». Το έργο εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2018 στις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

Η παραγωγή βιοαερίου μέσω αναερόβιας χώνευσης έχει αξιολογηθεί ως μια από τις πιο ενεργειακά αποδοτικές και περιβαλλοντικά ευεργετικές τεχνολογίες για την παραγωγή βιοενέργειας. Παρ όλα αυτά, υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην επιστημονική βιβλιογραφία, όπου οι μέθοδοι συλλογής, αποθήκευσης, μέτρησης και υπολογισμού του όγκου του βιοαερίου ή μεθανίου είναι κακώς τεκμηριωμένα και υπόκεινται σε πολύ μεγάλα σφάλματα. Βασικός σκοπός του έργου Green.BMP, είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου, αξιόπιστου και εύχρηστου συστήματος μέτρησης του δυναμικού βιοχημικής παραγωγής μεθανίου (BMP) από διάφορα υποστρώματα, που ενδιαφέρουν τόσο την επιστημονική κοινότητα όσο και τον τομέα της παραγωγής ενέργειας. Για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη διαδικασία μηχανοτρονικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ και τεχνικών soft προγραμματισμού, με στόχο το τελικό προϊόν να έχει χαμηλό κόστος παραγωγής και συναρμολόγησης αλλά να διαθέτει υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία, επαναληψιμότητα και ευρωστία, ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό και να κερδίσει έδαφος στην αγορά έναντι των τυποποιημένων αναλυτών αερίου. Τέλος, μέσω του έργου, ενδυναμώνονται οι δεσμοί μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων με σκοπό τη μετατροπή της συσσωρευμένης γνώσης σε ένα εμπορικό προϊόν.

Φορείς υλοποίησης του έργου είναι η εταιρία Green Technologies ΕΠΕ με έδρα την Πάτρα (www.green-technologies.gr), το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος με έδρα την Πάτρα (www.lbeet.gr) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ), Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού (www.syros.aegean.gr/el/ereyna/ereynitika-ergastiria/ergastirio-olokliromenoy-biomihanikoy-shediasmoy) με έδρα τη Σύρο. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι και από τους τρεις φορείς και πιο συγκεκριμένα: από την εταιρεία Green Technologies ΕΠΕ, η Δρ. Νάντια Ζαφείρη (Μηχανικός - Διαχειρίστρια) και ο Δρ. Δημήτρης Ζάγκλης (Μηχανικός), από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Δρ. Μιχάλης Κορνάρος (Καθηγητής, Τμ. Χημικών Μηχανικών), η Δρ. Παναγιώτα Τσαφρακίδου (Ερευνήτρια, Τμ. Χημικών Μηχανικών) και η κα Κωνσταντίνα Τσίγκου (Υπ. Διδάκτορας Τμ. Χημικών Μηχανικών), από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ο Δρ. Βασίλης Μουλιανίτης (Επ. Καθηγητής, ΤΜΣΠΣ), ο Δρ. Νίκος Ζαχαρόπουλος (Λέκτορας, ΤΜΣΠΣ), ο κος Ευγένιος Σκουρμπούτης (Υπ. Διδάκτορας, ΤΜΣΠΣ) και ο κος Ελευθέριος Κατραντζής (Υπ. Διδάκτορας, ΤΜΣΠΣ).

Επιστροφή

Go to top